P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową blog.dluta.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Agnieszka Baraniok-Lipińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA BARANIOK-LIPIŃSKA “CILIO” z siedzibą w Drużynie (62-053 Mosina), ul. Powstańców Wlkp. 55, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7771674154, REGON: 300985110, zwana dalej CILIO.
3. CILIO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. CILIO zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku skorzystania z formularza zamieszczenia treści na Stronie Internetowej. Zbierane są następujące dane:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko
2. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. CILIO wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, administrowania Stroną Internetową, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na Stronie Internetowej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez CILIO za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez CILIO usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
2. CILIO wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
b. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
3. CILIO wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. CILIO wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
b. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a. przeglądarka Internet Explorer
b. przeglądarka Mozilla Firefox
c. przeglądarka Chrome i Chrome Mobile
d. przeglądarka Safari i Safari Mobile
e. przeglądarka Opera.
7. CILIO może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany do urządzenia końcowego, osoby odwiedzającej Stronę Internetową, przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez CILIO przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. CILIO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez CILIO za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy CILIO.
3. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Takie żądanie Użytkownik może złożyć kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym CILIO poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@dluta.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2021 r.