Forum Rzeźbiarzy

Forum dla rzeźbiarzy z założenia ma być przyjaznym miejscem dyskusji i poszerzania wiedzy w dziedzinie rzeźbiarstwa. Każdy uczestnik rozmowy ma możliwość zaprezentowania swoich prac w wirtualnej fotogalerii i podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi pasjonatami, hobbystami oraz artystami i profesjonalistami. Czerpcie wiedzę i bądźcie jej źródłem dla innych.

Link do strony

Forum Rzeźbiarzy